Personen bag Legestafetten er

Soc. Pæd. Mogens Tom Jensen


(Siden 2004 er der sket en hel del.
B
l.a. Nye briller, flere rynker og
meget mere erfaring at dele ud af ;-)

 

Lidt om min involvering i Legepladssikkerheden:

I 1978 stoppede jeg efter 10 år som daginstitutionsleder og blev
den første pædagog ansat i det firma der idag hedder Kompan.

Mit ansvarsområde udviklede sig omkring produktsikkerhed og
uddannelse og samme år afholdt jeg de første sikkerhedssemi-
narer i Danmark. Det var med/for boligselskabet DAB.

I 1982 "medstartede" jeg den første danske standard og i 1988
blev jeg, som en af 5 Europæiske experter, inviteret til at give et
oplæg på en Europæisk konference i Brussel, vedr. indhold
af det, der nu er blevet til CEN standard DS/EN 1176 og 1177.

Gennem alle årene har jeg været og er stadig aktiv, p.t. som
formand i DS 230 udvalget der er ansvarlig for den danske udgave
af EN1176. Leder af den danske forhandlingsdelegation i CEN.

Ativt medlem af  
Div. CEN arbejdsgrupper (WG)
bl.a. fortolkningspanelet, arbejdsgruppen vedr. tilgængelighed,
Udendørs Fitness, Multibaner, Hoppepuder, trampoliner mv.   

Senest revisionsgruppen vedr. det fremtidige indhold i EN 1176
samt arbejdsgruppen vedr. Uddannelsen af legepladsinspektører i EU.

I 2004 startede jeg eget konsulentfirma under navnet LegeStafetten
med de kompetencer der er skabt på en faglig baggrund som
håndværker, Socialpædagog og børnehaveleder gennem 10 år.

Ialt mere end 45 år med børns leg, legepladser og sikkerhed.

 

...........tak for besøget og husk, at leg er ikke livsfarlig, den er livsvigtig!
Lav din egen hjemmeside med mono.net