Stafet = et ilbud der bringer et budskab:

LegeStafetten's budskab er, at vi som

voksne, med et ansvar for børns trivsel

og udvikling og uanset vores tilgang til

emnet, har en forpligtelse til at samle og

koordinere vore resourcer og kompeten-

cer på sådan måde, at legemiljøer bliver

både stimulerende og udviklende!
 

LegeStafetten's budskab handler også om

det vigtige i, at vi som voksne forstår nød-

vendigheden af afvejede "risici" som væ-

rende en uundværlig del af legen. 
 

Legepladsen er derfor ikke et sted hvor

børn mestrer alle udfordringer fra dag ét,

men derimod et sted hvor de bliver udfor-

dret, og får mulighed for at udvikle kom-

petencer til at kunne mestre udfordringer.

Ikke med det samme, men over tid.

  

Billederne giver et glimt af den fantastiske

spændvidde i børns leg ;-)
 

 

3 Arla-kasser kan sætte de fleste ad-

gangs- og afskærmningskrav ud

af spillet ;-)

 

Der er altså stadig pædagoger der tør!

Lad os håbe at det fortsætter!

Længe leve ARLA kassen ;-)

Børn finder stadig på nye måder at

bruge legeredskaber på!

 

Få havde forestillet sig en aktivitet

som på billedet.

Fra Skov-og Naturstyrelsens Naturlegeplads "Gåsebjergsand" v/Fåborg.

 

 

 

Har du ikke været der med børn eller børnebørn, så grib den først kom-

mende lejlighed men pas på, for børnene vil tilbage dertil!

...og vovemod udstilles!

...........tak for besøget og husk, at leg er ikke livsfarlig, den er livsvigtig!
Lav din egen hjemmeside med mono.net