Legestafetten's mission er at fremme
forståelsen for og betydningen af et godt
legemiljø, ét der giver børnene mulighed
for at udvikle netop de kompetencer vi alle
værdsætter, og som vi ønsker børnene
skal tilegne sig! Bl.a. fordi de selvsamme
kompetencer er en af forudsætningerne
for, at børn kan tage vare på sig selv.

LegeStafetten involverer sig i, og tager ini-
tiativ til aktiviteter med særligt fokus på
legepladssikkerhed, fordi standarders
direkte/indirekte indflydelse på legemil-
jøet, kan vise sig at have afledte, negative
effekter. Bl.a. kan overdreven sikkerhed
medføre at der indføres flere restriktioner.

LegeStafetten vil følge og påvirke den lø-
bende debat i fagblade og medier og med
seminar, oplægs-og undervisningstilbud
søge at modvirke, at overdreven frygt for
ulykker, fører til restriktive holdningsæn-
dringer hos både faggrupper, forældre og
myndigheder.

Kig på billederne og prøv at komme i tanke

om blot én sikkerhedsforanstaltning der
ikke samtidigt byder på nye muligheder
og dermed også på nye risici.

Heldigvis, for børns kreativitet leder dem
til nye måder at udforske verden på.
Bl.a. også evnen til at identificerer og ikke
mindst håndtere risici.


 







 

 

....det sku' være så godt med sikringsrør!

....og det er det osse ;-)

...........tak for besøget og husk, at leg er ikke livsfarlig, den er livsvigtig!
Lav din egen hjemmeside med mono.net