Naturlegepladsen "Gåsebjergsand" Svanninge Bakker v/ Fåborg

"Jeg havde Mogens Tom Jensen med på besigtigelse af

naturanlægget i Svanninge Bakker ved Gåsebjergsand.

Det var inspirerende, lærerigt og særdeles konstruktivt.

Anlæg og drift af sådan et legeområde er en ny opgave

for Fyns Statsskovdistrikt, men besigtigelsen gav svar

en mængde uafklarede spørgsmål".

Jesper Vagn Christensen

Naturvejleder/biolog

Skov- og Naturstyrelsen

Fyns Statsskovdistrikt.

...........tak for besøget og husk, at leg er ikke livsfarlig, den er livsvigtig!
Lav din egen hjemmeside med mono.net