TÜV Personcertificering:
TÜV SÜD. (Technischer Überwachungs 
Verein) en fuldt akkrediteret Europæisk 
test- og certificeringsorganisation i 
lighed med f.eks. Teknologisk Institut 
og Force Instituttet.

Personcertificering er en kontrolleret
proces der udføres efter et fast regel-
sæt. EN ISO/IEC 17024: 2012.
Derved bliver det en garanti for 
at de nødvendige kompetencer i første
omgang erhverves og i anden omgang 
bliver regelmæssigt kontrolleret og 
vedligeholdt.

Grundstenen i certificering er en løbende
kontrol og derfor påføres en udløbsdato
på inspektørens certifikatet .


TÜV har mere end 40 års erfaring med
test og certificering af legeredskaber
og certificerer ca. 90% af alle legered-
skaber i Europa. Det er denne erfaring
der videregives til legepladsinspektø-
rerne i.f.m. certificeringskurserne. 


Dette sikrer at inspektionerne udføres

med udgangspunkt i de samme syns-

punkter som ved redskabets oprindelige

certificering og er derved i overensstem-

melse med almindeligt anvendte prin-

cipper for kontrolprocedurer i EU.

 

 
TÜV SÜD Produkt Service er udbyder
af certificerings- og gencertificerings-
kurser for legepladsinspektører med
Legestafetten som kursusinstruktør.

Kurset er struktureret og afvikles i.h.t.
EN/ISO 17020: 2012 og EN/ISO 17024: 2012 
og baseres på DS/EN 1176 og DS/EN 1177.

 

"Ensuring the safety of playgrounds is more than just checking

dimensions. A risk analyst must also gain insight into the quality

criteria for play areas and quality is more than safety.

A high quality play area shall not be "risk-free" but should include

acceptable risk."

Ovenstående citat fra Håndbog for Inspektører, sponseret af

Den Europæiske Kommission og publiseret i 2008 er helt på li-

nie med holdningerne i DS/EN 1176:2017 og understreger at en

risikovurdering uden inddragelse af legens fordele, ikke giver

et reelt billede af legepladssikkerheden.
 

TÜV Certificeringskurset vil derfor, udover et detaljeret kendskab

til standardens indhold og anvendelse, også tilstræbe at diskutere

forholdet mellem legeværdi og sikkerhed, for derigennem at styrke
inspektørens motivation og evne til også at lade specifikke fordele
indgå i sine vurderinger!

...........tak for besøget og husk, at leg er ikke livsfarlig, den er livsvigtig!
Lav din egen hjemmeside med mono.net