Produkt- og Konceptudvikling:

Formuleringen af nye koncepter som

grundlag for nye produkter er resource-

krævende og fordrer at alle relevante

overvejelser bringes i spil.

 

LegeStafetten tilbyder sparring som er

baseret dels på et indgående kendskab

til markedet og dels en uddannelsesmæs-

baggrund først som maskintekniker og

senere som socialpædagog.

 

Legestafetten udfører også andre opga-

ver med nøgleord som:

Kundeseminarer, konsulent- og intern

træning, rådgivning i.f.m. inspektions-

rapporter, forberedelse til certificering.

Sparring i Designprocessen:

En sparring med "nye" øjne, kan være den

faktor, der gi'r liv til virksomhedens kon-
cept- og produktudvikling.

 

Legestafetten tilbyder sparring, med bag-

grund i mere end 25 års erfaring indenfor

branchen, både nationalt og internationalt.

Kompetenceudvikling:

Det er ikke kun sælgerne der er front-

kæmpere i firmaet. De medarbejdere der

der dagligt tager telefonen eller svarer på

på indkomne mail's m.v. er også i front og

har behov for viden for at føle sig kompe-

tente i jobsudførelsen og det medfører

en bedre kundebetjening.

 

Revisionen af DS/EN 1176: 2017 Standarden byder på mange ændringer og nogle af ændringerne indbyder måske til nye og uudforskede måder at anskue både legen og sikkerheden på?         

I slutningen af 2021, vil Legestafetten udbyde opgraderingskurser vedr. revisionsændringerne samt de nye standarder for f.eks. Udendørs Fitness og Multibaner med fri adgang.

Se Opgr.Modul_DS_EN1176_2008
...........tak for besøget og husk, at leg er ikke livsfarlig, den er livsvigtig!
Lav din egen hjemmeside med mono.net