Dagens forløb:

 

Et Certificeringsprogram der afvikles lokalt er tilrette-

lagt så deltager har mulighed for en times tid til mail

og telefon, både ved dagens begyndelse og slutning.

(det plejer at ta' de fleste abstinenser ;-)

 

Den daglige kursustid er normalt 9.00 til 16.00

 

 

Alt efter kursistens baggrund og forudsætninger, kan

der opstå behov for at flexe med tid og forløb for at

nå det obligatoriske pensum, som er forudsætningen

for at bestå den afsluttende, skriftlige test.

 

 

Forløbet starter med en introduktion til strukturen

vedr. Europæisk produktsikkerhed som den fremgår

af det generelle Produktsikkerhedsdirektiv og Lov om

Produktsikkerhed, samt bestemmelser i det nye byg-

ningsreglement BR 18.

 

Der fokuseres på den nationale struktur og håndte-

ringen af produktsikkerheden lige fra producent til

myndighed, f.eks.:

 

1) Hvem har produktansvar og hvad indebærer det?

2) Kommunen som tilsynsførende myndighed!

3) Hvor kommer produktcertificeringen ind i billedet?

4) Hvad er Inspektørens opgave og beføjelser?

5) Sikkerhedsstyrelsen som højeste nat. myndighed

Download: Samlet Kususbeskrivelse
 
...........tak for besøget og husk, at leg er ikke livsfarlig, den er livsvigtig!
Lav din egen hjemmeside med mono.net