Kurser og oplæg:
LegeStafetten's omfattende erfaringsgrundlag bygger på mere

end 30 år med børn og legepladssikkerhed og 25 års aktiv delta-

gelse i standardiseringsprocessen både nationalt og internatio-

nalt. Fra den første danske standard DS 2342 til den seneste

Europæiske CEN standard DS EN 1176 - EN1177.

Bl.a. som dansk delegationsleder.

Tidligere formand for Dansk Standard S-230 udvalg vedr.

DS/EN 1176, CEN's fortolkningspanel samt arbejdsgruppen

vedr. nye redskaber og revisioner af EN1176.

Legestafetten har certificeret Inspektører for TÜV gennem de

seneste 17 år og stiller den mangeårige erfaring til rådighed i

form af lokalt afholdte kurser, temadage der udformes til den

specifikke opgave og spænder fra egentlig personcertificering

til enkelte temadage for hele personalegrupper.

På efterfølgende link kan du se eksempler på moduler som
selvfølgelig kan tilpasses efter lokale forhold og ønsker.


 

Eksempler på Moduler >>>
 
Vidste du:

at TÜV, siden 1971 har te-

stet og certificeret mere

end 90% af alle legeredska-

ber i Europa?

at Legestafetten i samarbejde

med TÜV tilbyder lokalt af-

holdt In-House certificering.

Kurset kan afvikles for kun

én deltager?

Mere under "TÜV Inspektør"

at Legestafetten nu
arrangerer

sponserede Temadage!

 

Ring 21674534 for info!

...........tak for besøget og husk, at leg er ikke livsfarlig, den er livsvigtig!
Lav din egen hjemmeside med mono.net