Legepladsen:

Det vigtigste værktøj:

Legepladsen er, næsten uan-

set tilstand, et af de sikreste

steder for børn at erhverve

de kompetencer der gør, at

de kan tage vare på sig selv ?

Mange pædagoger har prøvet

at viderebringe det ubehage-
lige budskab om et besøg på
skadestuen når et barn har
haft et uheld på legepladsen.

Halvdelen af besøgene skøn-
nes at være "en unødig belast-
ning" men pædagogerne gør
det alligevel, fordi konfronta-
tionen med forældre ofte er
langt værre, hvis man vælger
ikke at tage afsted.

En god indføring i legeplad-
sens pædagogik og de kom-
petencer den kan tilføre kan
betyde en helt anden foræl-
drereaktion når uheldet sker.
...og det gør det !

 
Vidste du:

at det mest skadeforvol-

dende redskab i daginst.

er dørene?

--------------------------------------

at antallet af trampolinulyk-

ker i private haver, på 10 år

er steget mere end 600 %?

--------------------------------------

at dilemmaet mellem lege-

værdi og sikkerhed influe-

rer de fleste beslutninger

vedr. børn og leg idag?

--------------------------------------

at børn der gennem udfor-

dringer lærer at håndtere

risici, har færre ulykker?

...........tak for besøget og husk, at leg er ikke livsfarlig, den er livsvigtig!
Lav din egen hjemmeside med mono.net